Contact

Familiemediation

Binnen een gezin of familie heb je een nauwe band met elkaar. Wanneer die band beschadigd raakt, kan dat leiden tot emoties en spanningen. De communicatie wordt moeilijker, je voelt je niet begrepen en houdt afstand uit angst voor nog meer pijn of afwijzing. Naar buiten toe lijkt alles rozengeur en maneschijn maar binnenshuis lopen de spanningen op. Het gebeurt soms in de meest hechte families.

De ervaring leert dat familieconflicten vaak symbool staan voor dieper liggende problemen. Mediation helpt om zulke vastgelopen relaties weer recht te trekken en draagt eraan bij dat mensen weer op een normale manier met elkaar gaan communiceren.

Voorbeelden familieconflicten

 • Echtscheidingen
 • Ruzie tussen ouders en kinderen
 • Ruzie tussen ouders onderling
 • Ruzie tussen (schoon)ouders en kinderen
 • Ruzie tussen grootouders en kleinkinderen
 • Ruzie tussen familieleden onderling
 • Conflicten over een erfenis of nalatenschap
 • Conflicten over de zorg voor een familielid

Burenruzie

Wanneer je om welke reden dan ook onenigheid krijgt met uw buren kan dat het woonplezier ernstig verstoren. Het begint vaak met kleine irritaties die kunnen uitgroeien tot grote conflicten. Daar kun je veel last van hebben. Je kunt de strijd aangaan of je buren proberen te ontwijken. Door met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren kan er begrip ontstaan voor elkaars situatie en belangen. Zo komt er ruimte om te zoeken naar oplossingen. Mediation kan uitkomst bieden om samen in gesprek te raken en het woongenot weer terug te brengen.

finish

Mediation bij echtscheiding

De keuze om te gaan scheiden gaat meestal niet over één nacht ijs. De periode voorafgaand aan de keuze om uit elkaar te gaan is vaak moeilijk en emotioneel. Het vinden van goede oplossingen voor allebei is daarbij van wezenlijk belang met name als er kinderen bij betrokken zijn. Er dienen vele afspraken te worden gemaakt over de nieuwe situatie. Mediation biedt de mogelijkheid om de scheiding te regelen op een wijze die recht doet aan de belangen van beide partijen.

Stappenplan

 1. De scheidingsmelding de scheidingsmelding is de basis,waarmee formeel wordt vastgesteld dat je de scheiding definitief door wil voeren. Aan deze stap moet eerst voldaan zijn voordat je verder kan met de volgende stappen.
 2. Het ouderschapsplan (kinderen) bij deze stap staan de kinderen centraal. Je gaat als ouders samen in gesprek over de belangen van de kinderen. Bij het ouderschapsplan komen verschillende afspraken aan de orde. Het gaat dan over afspraken met en over de kinderen, omgangsregelingen, wel of geen co-ouderschap, wel of geen alimentatie. Deze afspraken leggen we vast in het ouderschapsplan, die bij het echtscheidingsconvenant wordt toegevoegd.
 3. De boedel en financiële regelingen in dit laatste onderdeel komen de overige praktische en financiële zaken aan bod. Door dit als laatste te doen, voorkomt u het risico dat onenigheid, die hieruit kan voortkomen, invloed heeft op de twee eerste fases. Voorbeelden hiervan zijn:
 • Verdelen van het vermogen(indien aanwezig)
 • Bedoelverdeling
 • Moet het huis worden getaxeerd en/of verkocht
 • Andere woonruimte voor één of beide partners
 • Verzekeringen moeten worden veranderd
 • Hoe gaat het financieel in de toekomst